CSR

”Rena studier” med Studybuddy

Vi som grundat Hello Clean driver även Studybuddy Läxhjälp – som hjälper barn och ungdomar med studierna. Studybuddy startades år 2004 som ett studentprojekt av fyra studenter på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Inspirerade av arbetssättet på KTH, där äldre studenter hjälper yngre, insåg de att samma koncept kan överföras och appliceras även utanför KTHs gränser.

Tillsammans med Studybuddy så har Hello Clean tagit fram projektet ”Rena studier” som möjliggör för vår städpersonal som studerar att få professionell studiecoachning av en studybuddy.  Det kan handla om allt från hjälp med kompletterande studier till allmän studierådgivning.

Vårt mål är att kunna hjälpa all personal inom Hello Clean som vill vidareutveckla sig akademiskt. Och om möjlighet finns, ta sig vidare i vår organisation eller hos något av våra syskonbolag, Studybuddy och Hey Kiddo Barnvakt & Nanny

Personalen är företags främsta tillgång och konkurrensen bland bra personal inom städhjälp är hård. Därför är det av högsta prioritet att vara en attraktiv arbetsgivare såväl när det kommer till arbetsvillkor till personalförmåner.

Jobbar du eller någon du känner inom städhjälp och vill vara en del av  ”Rena studier”?
Kontakta oss på info@helloclean.se